Konfigurátor Safety 440G - Bezpečnostní zámky (blokovací spínače)


Guard Locking Switches

Naše uzamykatelné spínače (bezpečnostní zámky) chrání nebezpečné oblasti, kde po požadavku na zastavení nedojde k okamžitému odstranění rizika. U mnoha strojů odpojení napájení motoru nebo pohonu okamžitě nezastaví nebezpečný pohyb. Typickými aplikacemi jsou rotační stroje s vysokou setrvačností, rychle rotující stroje a stroje, kde je třeba uvolnit vysoký tlak z pneumatických ventilů.

 

Atlas 5 Guard Locking Switches

Uzamykací spínač Atlas 5 je jazýčkový bezpečnostní zámek. Uzamyká zavřený kryt stroje, dokud není odpojeno napájení, a při otevření krytu udržuje napájení izolované. Se dvěma bezpečnostními (N.C.) kontakty a dvěma pomocnými (N.O.) kontakty je spínač Atlas 5 ideální pro stroje řízené PLC.

TLS-Z GD2 Guard Locking Switches

TLS-Z GD2 je bezpečnostní zámek, který má unikátně kódovaný dveřní RFID senzor s indukční technologií snímání polohy dveří. Tento spínač dokáže detekovat, zda nedošlo ke zlomení aktuátoru (klíče) nebo jeho oddělení z pozice montáže na dveřích. Tento spínač je vyroben pomocí polovodičové technologie a podporuje nejvyšší úroveň bezpečnosti – úroveň vlastností „e“ (Ple) podle EN ISO 13849-1.

TLS-GD2 Guard Locking Switches

TLS-GD2 je jazýčkový bezpečnostní zámek. Uzamyká zavřený kryt stroje, dokud není odpojeno napájení, a při otevření krytu udržuje napájení izolované. TLS-GD2 má tři bezpečnostní (N.C.) kontakty a dva pomocné (N.O.) kontakty.

440G-MZ Guard Locking Switch

Uzamykací bezpečnostní spínače 440G-MZ pomáhají chránit personál a jsou vhodné pro mnoho typů ochranných krytů, včetně dveří plné velikosti, kde je běžně vyžadována vysoká přídržná síla a široká tolerance vůči vychýlení ochranného krytu/dveří. Tyto spínače umožňují přístup celého těla do chráněné oblasti. Spínače 440G-MZ mají vestavěnou technologii GuardLink®, která z něj dělá chytré zařízení a umožňuje integraci v rámci filosofie „Smart Machines“.

440G-MT Guard Locking Solenoid Switches

440G-MT je jazýčkový bezpečnostní zámek. Uzamyká zavřený kryt stroje, dokud není odpojeno napájení, a při otevření krytu udržuje napájení izolované. Ochranný kryt lze otevřít pouze tehdy, když je na vnitřní elektromagnet přiveden signál, který uvolní mechanismus zámku.

440G-LZ Guard Locking Switches

440G-LZ je bezpečnostní zámek, který kombinuje mikroprocesorovou technologii s RFID kódováním a je vybaven blokovacím mechanismem, který se uzamkne pouze tehdy, když je detekován správný aktuátor. Díky této funkci má spínač certifikaci TÜV na Ple, Cat. 4 (EN/ISO 13849-1), jednak pro sledování polohy dveří, ale rovněž pro uzamčení zámku.

440G-EZ Electromagnetic Interlocking Switch

440G-EZ je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost stroje a hlavně pomohl spolehlivě ochránit pracovní proces před neplánovanými prostoji. Tento bezpečnostní spínač kombinuje funkci magnetického zamykání Power to Lock (PTL) s přídržnou silou 500 N a velkou toleranci 5 mm vůči vychýlení.