Konfigurátor Safety 442G - Multifunkční přístupový box MAB


Multifunctional Access Box

Multifunkční přístupový box (MAB) Guardmaster® 442G je unikátní kombinací uzamykání ochranného krytu a kontroly přístupu. Toto integrované a sofistikované bezpečnostní řešení je ideální pro aplikace s přístupen celého těla do ochranné zóny, kde ochranné dveře vyžadují vyšší přídržnou sílu, větší toleranci vůči nesouososti ochranných dveří a prostředek pro opuštění chráněného prostoru v případě nouze. Výběr ovládacích prvků operátora a dalších možností nabízí flexibilitu pro různé aplikace.