Konfigurátor Jističe motorové


Manuální motorové spouštěče jsou elektromechanická ochranná zařízení pro silové obvody. Používají se zejména k ručnímu zapínání/vypínání motorů a k zajišťování bezpojistkové ochrany proti zkratu, přetížení a výpadku fáze. Bezpojistková ochrana šetří náklady a prostor a zajišťuje rychlou odezvu při zkratovém stavu, protože dokáže vypnout motor do několika milisekund. Spouštěče se používají v sestavách společně se stykači.

 

Motorové jističe 140MP

Jsou cenově dostupnější variantou pro ovládání a ochranu motorů se jmenovitými proudy do 32 A. Poskytují vynikající zkratovou odolnost pro motory do 0,55 kW a nadprůměrnou zkratovou odolnost pro motory do 5,5 kW. Jsou také vhodné pro UL aplikace jako skupinová ochrana motorů a manuální odpojovač motorů.

Motorové jističe 140MT

Nabízí kompaktní ochranu pro jmenovité proudy až do 40 A. Svojí variabilitou jsou vhodné pro ochranu motorů s lehkým i středně těžkým rozběhem, ochranu transformátorů, popř. vícemotorové pohony s jedním frekvenčním měničem. Poskytují vynikající zkratovou odolnost ve všech rozsazích jmenovitých proudů. V UL aplikacích jsou díky souladu s normami UL 60947-4-1 a CSA 22.2 vhodné pro skupinovou ochranu motorů, ochranu proti zkratu, ochranu proti přetížení a jako manuální odpojovač motorů.

 

Obě produktové řady jsou vhodné pro ochranu jedno i třífázových motorů.