Konfigurátor Měření vibrací


Systém Dynamix

Systém Dynamix se skládá z několika částí. Hlavní jednotka - měřící modul provádí měření a vyhodnocení informací z připojených snímačů. Jeho klíčovou vlastností je integrace do prostředí Logix 5000. Modul obsahuje dvojici stíněných portů RJ45, pomocí kterých lze komunikovat v rámci sítě Ethernet/IP s topologií DLR, hvězda nebo lineální. Samozřejmostí je také dostupný Add-on profil. Kromě svorkovnice pro připojení jednoho až čtyř snímačů vibrací umožňuje modul připojení dalších dvou snímačů pro TTL snímání rychlosti. K dispozici je také dvojitý vstup pro redundantní napájení modulu, dva neizolované vstupy, dva izolované výstupy a jeden reléový kontakt.

Další součástí systému Dynamix jsou samotné vibrační snímače - akcelerometry. Ty jsou k dispozici v několika provedeních s různými frekvenčními rozsahy - univerzální (0,8 - 19 kHz), nízkofrekvenční (1,5 - 10 kHz), vysokofrekvenční (0,8 - 20 kHz) a speciální (2 - 6 kHz). Mechanické upevnění snímačů k měřícím bodům je zajištěno pomocí magnetů, lepících podložek nebo šroubového připojení. Elektrické připojení k hlavnímu měřícímu modulu zajišťují integrované nebo samostatné kabely s přímými nebo úhlovými konektory.

Funkčnost systému Dynamix lze rozšířit o další volitelné expanzní moduly. K dispozici je vstupní modul pro dvoukanálové připojení běžných snímačů rychlosti a současné konverzi signálů TTL na signál tachometru, reléový expanzní modul se čtyřmi přepínacími kontakty a také analogový expanzní modul se čtyřmi analogovými výstupy 4-20 mA.

Software pro monitorování stavu Emonitor

Software pro monitorování stavu Emonitor® spolupracuje s našimi monitory a přenosnými snímači dat a pomáhá vytvořit a realizovat program prediktivní údržby na základě stavu zařízení. Software Emonitor poskytuje komplexní sadu nástrojů pro dlouhodobé sledování trendů, zobrazování grafů a možnosti alarmování, které umožňují odhalit příčiny vznikajících poruch stroje.