logo
cz sk hu si en

Ochrana osobních údajů


Osobní informace, které uvedete na těchto stránkách zpracovává společnost ControlTech s.r.o., se sídlem Ovčáry 297, 280 02 Ovčáry, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74711.  Upozorňujeme, že Automationshop.cz obsahuje odkazy na jiné stránky, které od vás mohou požadovat identifikační údaje. Na informační praktiky těchto stránek se toto prohlášení nevztahuje. 

Při objednávce jsou od Vás požadovány následující informace: e-mailová adresa, Vaše jméno a příjmení, adresa sídla firmy, IČ, DIČ. Také uchováváme kopie zpráv, kterými zasíláte připomínky ke stránce, technické dotazy nebo hlásíte problémy. Pokud kontaktujete Automationshop.cz písemně, můžeme tuto korespondenci uchovat. 

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat ControlTech s.r.o. o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno máte, právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů. které jste naší společnosti poskytli při zadávání objednávek nebo v průběhu další obchodní spolupráce, kontaktujte prosím bezodkladně firmu ControlTech s.r.o., kde jsou vaše údaje zpracovávány.